Endring av innbetaling av aktivitetsavgift

Av: Ronny Lauten
Til medlemsklubber/forbundPå representantskapsmøte…