Nye Resultatskjema Brukshundprøve NBF ble presentert og vedtatt skal brukes på Brukshundkonferansen 23. februar 2019.

Nytt Resultatskjema har et nytt ark – «Registrering», hvor du vil finne instruksen:
Rediger/oppdater/fyll inn bare på dette arket «Registrering», og bare de gule feltene – alle andre ark og felter oppdateres automatisk!

– Om hunden ikke gjennomfører en øvelse – ikke skriv noe i kolonnen.
– Arket «Resultatskj. for signering» skal skrives ut og signeres av dommerne.
– Kritikkskjemaene, arkene «1, 2 osv.» skrives ut og deles ut til deltakerne.
– Lagre fila som «prøvenummer_klasse_dato», og send NBF – resultat@norsk-brukshundsport.no – så fort prøven er anvsluttet.no

Nye Resultatskjema finnes under DOKUMENTER -> DOKUMENTER OG SKJEMA -> Resultatskjema og dommerprotokoller – https://www.norsk-brukshundsport.no/dokumenter-rl/

Foreløpig er det ikke gjort noe med skjemaene som benyttes under NM (2 dommer):
Klasse A – Rundering – 2 dommer (excel)
Klasse A – Spor – 2 dommer (excel)

Foran hvert stevne skal nye Resultatskjema lastes ned, for å sikre at klubb benytter siste versjon. Finnes feil, send beskrivelse til resultat@norsk-brukshundsport.no.