Dommere

Denne siden inneholder informasjon for NBF dommere.

Neste dommerkonferanse

Mer informasjon kommer

Nyheter for dommere

Hoved-endringer i NKKs bruksprøveprogram 2019

Revidering «Regler for brukshundprøver»

Godtgjørelser NBF

Godtgjørelse NBF Dommeroppgjør