Dommere

Denne siden inneholder informasjon for NBF dommere.

Neste dommerkonferanse

05.07.-12.07.2020 Sølen

Frist 01.05.2020

Nyheter for dommere

Hoved-endringer i NKKs bruksprøveprogram 2019

Revidering «Regler for brukshundprøver»

Godtgjørelser NBF

Godtgjørelse NBF Dommeroppgjør